DoiT - kiểm tra sao chép khóa luận, tài liệu của ĐHCN-ĐHQGHN, có lúc bạn sẽ cần đến · Trung Notes

Công nghệ

DoiT - kiểm tra sao chép khóa luận, tài liệu của ĐHCN-ĐHQGHN, có lúc bạn sẽ cần đến

Ngày trước khi còn là sinh viên mình đã được trải nghiệm thử sản phẩm trong môn học các vấn đề hiện đại...
Trung Trần  • 20/09/2016
Công nghệ
Cẩm nang khởi nghiệp cho các nhà phát triển ứng dụng di động - tài liệu xịn từ Google · Trung Notes

Tài liệu

Cẩm nang khởi nghiệp cho các nhà phát triển ứng dụng di động - tài liệu xịn từ Google

Việt Nam là quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ, Google phát hành cẩm nang hướng dẫn khởi nghiệp cho các nhà phát...
Trung Trần  • 11/09/2016
Tài liệu
Top 20 lý do hàng đầu khiến startup thất bại · Trung Notes

Thông tin

Top 20 lý do hàng đầu khiến startup thất bại

1. Không đúng nhu cầu thị trường 2. Chi phí vượt quá kế hoach, cạn tiền 3. Không có tinh thần đồng đội 4. Thiếu...
Trung Trần  • 10/09/2016
Thông tin