Góc nhìn Alan -  Dành Tặng Doanh Nhân Việt Trong Thế Trận Toàn Cầu - Alan Phan | Trung Notes
Góc nhìn Alan - Dành Tặng Doanh Nhân Việt Trong Thế Trận Toàn Cầu
Alan Phan
Góc nhìn Alan Phan - Dành tặng doanh nhân Việt trong thế trận toàn cầu" là cuốn sách tổng hợp các bài viết về kinh tế của TS Alan Phan