Đừng bao giờ đi ăn một mình - Keith Ferrazzi | Trung Notes
Đừng bao giờ đi ăn một mình
Keith Ferrazzi
Trong chúng ta ai cũng có khả năng quyến rũ người khác - cho dù đó là đồng nghiệp, người xa lạ, bạn bè, hay sếp của mình.