Triết lý cuộc đời - Jim Rohn | Trung Notes
Triết lý cuộc đời
Jim Rohn
Jim Rohn là một trong những nhà diễn thuyết tài ba, sâu sắc và nhiệt huyết nhất mà tôi từng gặp. Phong cách cùng khả năng truyền tải độc đáo đã khiến ông luôn vượt trội hơn tất cả những người còn lại