Quản trị công ty khởi nghiệp - Huỳnh Thanh Điền | Trung Notes
Quản trị công ty khởi nghiệp
Huỳnh Thanh Điền
Ai cũng nghĩ khởi nghiệp thật dễ và một khi trở thành chủ công ty với mác doanh nhân có nghĩa là đã thành công