Ông thu một, bà chi hai - Money Lover | Trung Notes
Ông thu một, bà chi hai
Money Lover
Cuốn sách là bản đồ chỉ dẫn cách quản lý tiền bạc khoa học cho gia đình hoặc những cặp đôi chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân đầy biến động phía trước!