Lịch sử cập nhật các tính năng

19/06/2019 Blog cán mốc nửa triệu lượt xem
04/02/2018 Tối ưu tăng tốc độ lướt trang web
25/05/2017 Cập nhật giao diện trang chủ mới
30/01/2017 Người truy cập được bảo mật với https
15/11/2016 Cập nhật giao diện trang bài viết
11/11/2016 Thêm tính năng tìm kiếm thân thiện
13/10/2016 Thêm chuyên mục xem videos
13/09/2016 Blog hỗ trợ hiển thị trên thiết bị di động
10/09/2016 Blog chính thức đi vào hoạt động
30/04/2016 Blog trungnotes.com ra đời