Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
Hành trình của tiền lương trước khi đến tay người lao động
Hành trình của tiền lương trước khi đến tay người lao động · Trung Notes

Mỗi tháng người lao động trích một phần tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn phí, chưa kể thuế thu nhập cá nhân.

image

Nguồn : VNExpress

Trung Trần

Love coding and write notes

[Infographics] Elon Musk bắt đầu như thế nào

Trung Trần   3 năm trước

Phân biệt trademark, copyright và patent

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Cuộc hành trình của Steve Jobs

Trung Trần   3 năm trước

Giải trí với chùm ảnh vui hài hước

Trung Trần   3 năm trước