Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
Hành trình của tiền lương trước khi đến tay người lao động

Mỗi tháng người lao động trích một phần tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn phí, chưa kể thuế thu nhập cá nhân.

image

Nguồn : VNExpress

Trung Trần

Love coding and write notes

Giải trí với chùm ảnh vui hài hước

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Cuộc hành trình của Twitter

Trung Trần   3 năm trước

Nhân tướng học, nhận biết nhanh một số thông tin qua khuôn mặt

Trung Trần   3 năm trước

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   2 năm trước