Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
Xây dựng thương hiệu cá nhân [Infographic]
Xây dựng thương hiệu cá nhân [Infographic] · Trung Notes

Tạo dựng được thương hiệu cá nhân là một việc quan trọng và cần thiết cho mỗi người. Cho dù với mục tiêu khác nhau như giúp bạn tìm kiếm một công việc tốt hơn hay có thêm những khách hàng mới, thương hiệu sẽ là một nhân tố quan trọng trong sự thành công của bạn.

image

Theo dna.com.vn

Trung Trần

Love coding and write notes

Giải trí với chùm ảnh vui hài hước

Trung Trần   3 năm trước

Khởi nghiệp trên thế giới và những số liệu quan trọng

Trung Trần   2 năm trước

[Infographic] Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook

Trung Trần   3 năm trước

Nhân tướng học, nhận biết nhanh một số thông tin qua khuôn mặt

Trung Trần   3 năm trước