Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
Xây dựng thương hiệu cá nhân [Infographic]

Tạo dựng được thương hiệu cá nhân là một việc quan trọng và cần thiết cho mỗi người. Cho dù với mục tiêu khác nhau như giúp bạn tìm kiếm một công việc tốt hơn hay có thêm những khách hàng mới, thương hiệu sẽ là một nhân tố quan trọng trong sự thành công của bạn.

image

Theo dna.com.vn

Trung Trần

Love coding and write notes

[Infographic] Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook

Trung Trần   3 năm trước

Bức tranh tổng quan về Silicon Valley

Trung Trần   2 năm trước

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   2 năm trước

[Infographic] Cuộc hành trình của Steve Jobs

Trung Trần   3 năm trước