Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
Google biết tất cả những gì bạn làm trên Internet
Google biết tất cả những gì bạn làm trên Internet · Trung Notes

Infographic sau cho ta biết cách mà Google tìm hiểu về chúng ta thông qua những phần mềm, dịch vụ của họ và cả những dự án đào sâu vào thông tin khách hàng hơn trong tương lai. Liệu sự riêng tư sẽ trở thành một món hàng xa xỉ trong tương lai gần?

image

Theo tinh tế

infographic google

Trung Trần

Love coding and write notes

Phân biệt trademark, copyright và patent

Trung Trần   3 năm trước

Xây dựng thương hiệu cá nhân [Infographic]

Trung Trần   3 năm trước

Bức tranh tổng quan về Silicon Valley

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook

Trung Trần   3 năm trước