Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
Google biết tất cả những gì bạn làm trên Internet

Infographic sau cho ta biết cách mà Google tìm hiểu về chúng ta thông qua những phần mềm, dịch vụ của họ và cả những dự án đào sâu vào thông tin khách hàng hơn trong tương lai. Liệu sự riêng tư sẽ trở thành một món hàng xa xỉ trong tương lai gần?

image

Theo tinh tế

infographic google

Trung Trần

Love coding and write notes

Máy bay không người lái và tiềm năng phát triển

Trung Trần   2 năm trước

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   2 năm trước

Phân biệt trademark, copyright và patent

Trung Trần   3 năm trước

Nhân tướng học, nhận biết nhanh một số thông tin qua khuôn mặt

Trung Trần   2 năm trước