Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
Giải trí với chùm ảnh vui hài hước
Giải trí với chùm ảnh vui hài hước · Trung Notes

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ảnh vui

Trung Trần

Love coding and write notes

Khởi nghiệp trên thế giới và những số liệu quan trọng

Trung Trần   2 năm trước

[Infographic] Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook

Trung Trần   3 năm trước

Nhân tướng học, nhận biết nhanh một số thông tin qua khuôn mặt

Trung Trần   3 năm trước

[Infographics] Elon Musk bắt đầu như thế nào

Trung Trần   3 năm trước