Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographics] cuộc đời của Albert Einstein
[Infographics] cuộc đời của Albert Einstein · Trung Notes

Bất kỳ cuộc hành trình nào cũng bắt đầu với một bước duy nhất. Sự nghiệp của Einstein cũng bắt đầu với một cuốn sách ông đã đọc - đó là một bách khoa toàn thư đã định hình cách mà ông suy nghĩ về vũ trụ.

Albert Einstein

Theo fundersandfounders

Einstein

Trung Trần

Love coding and write notes

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   2 năm trước

[Infographic] Bill Gates bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào

Trung Trần   3 năm trước

Nhân tướng học, nhận biết nhanh một số thông tin qua khuôn mặt

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Jeff Bezos - trùm thương mại điện tử Amazone

Trung Trần   3 năm trước