Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographics] cuộc đời của Albert Einstein

Bất kỳ cuộc hành trình nào cũng bắt đầu với một bước duy nhất. Sự nghiệp của Einstein cũng bắt đầu với một cuốn sách ông đã đọc - đó là một bách khoa toàn thư đã định hình cách mà ông suy nghĩ về vũ trụ.

Albert Einstein

Theo fundersandfounders

Einstein

Trung Trần

Love coding and write notes

[Infographic] Bill Gates bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào

Trung Trần   3 năm trước

Nhân tướng học, nhận biết nhanh một số thông tin qua khuôn mặt

Trung Trần   2 năm trước

Phân biệt trademark, copyright và patent

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Jeff Bezos - trùm thương mại điện tử Amazone

Trung Trần   3 năm trước