Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographics] cuộc đời của Albert Einstein
[Infographics] cuộc đời của Albert Einstein · Trung Notes

Bất kỳ cuộc hành trình nào cũng bắt đầu với một bước duy nhất. Sự nghiệp của Einstein cũng bắt đầu với một cuốn sách ông đã đọc - đó là một bách khoa toàn thư đã định hình cách mà ông suy nghĩ về vũ trụ.

Albert Einstein

Theo fundersandfounders

Einstein

Trung Trần

Love coding and write notes

[Infographic] Bill Gates bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Jeff Bezos - trùm thương mại điện tử Amazone

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] 13 nguyên tắc sống còn của startup

Trung Trần   3 năm trước

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   3 năm trước