Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographics] Elon Musk bắt đầu như thế nào
[Infographics]  Elon Musk bắt đầu như thế nào · Trung Notes

Elon Musk, người sáng lập công ty SpaceX, đồng sáng lập hãng Tesla Motors và PayPal, một gã quái kiệt công nghệ đang hành động để thay đổi tương lai của chúng ta, hãy cùng xem qua infographics để có được hiểu biết sơ bộ về cuộc hành trình của Elon Musk

image

Elon Musk

Trung Trần

Love coding and write notes

Phân biệt trademark, copyright và patent

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Cuộc hành trình của Steve Jobs

Trung Trần   3 năm trước

Giải trí với chùm ảnh vui hài hước

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Cuộc hành trình của Twitter

Trung Trần   3 năm trước