Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographics] Elon Musk bắt đầu như thế nào

Elon Musk, người sáng lập công ty SpaceX, đồng sáng lập hãng Tesla Motors và PayPal, một gã quái kiệt công nghệ đang hành động để thay đổi tương lai của chúng ta, hãy cùng xem qua infographics để có được hiểu biết sơ bộ về cuộc hành trình của Elon Musk

image

Elon Musk

Trung Trần

Love coding and write notes

Xây dựng thương hiệu cá nhân [Infographic]

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook

Trung Trần   3 năm trước

Bức tranh tổng quan về Silicon Valley

Trung Trần   2 năm trước

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   2 năm trước