Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographic] Bill Gates bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào
[Infographic] Bill Gates bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào · Trung Notes

Cuộc đời và sự nghiệp của Bill Gates được nhắc đến trên nhiều phương tiện truyền thông và nhiều cuốn sách xuất bản khắp thế giới, nhưng hình ảnh của ông khác nhau dưới cách nhìn nhận của mỗi người. Infographic dưới đây tóm tắt cuộc đời cũng như sự nghiệp của Bill Gates, người đồng sáng lập ra tập đoàn phần mềm lớn mạnh nhất thế giới Microsoft và cũng là người tạo ra những bước tiến quan trọng trong nền công nghiệp công nghệ thông tin của thế giới.

Infographic Bill Gates

Bill Gates

Trung Trần

Love coding and write notes

Nhân tướng học, nhận biết nhanh một số thông tin qua khuôn mặt

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Jeff Bezos - trùm thương mại điện tử Amazone

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Cuộc hành trình của Twitter

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] 13 nguyên tắc sống còn của startup

Trung Trần   3 năm trước