Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographic] Cuộc hành trình của Steve Jobs
[Infographic] Cuộc hành trình của Steve Jobs · Trung Notes

steve jobs

Steve Jobs

Trung Trần

Love coding and write notes

Máy bay không người lái và tiềm năng phát triển

Trung Trần   2 năm trước

[Infographics] cuộc đời của Albert Einstein

Trung Trần   3 năm trước

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   2 năm trước

[Infographic] Bill Gates bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào

Trung Trần   3 năm trước