Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographic] Cuộc hành trình của Steve Jobs

steve jobs

Steve Jobs

Trung Trần

Love coding and write notes

Một vài thủ thuật google giúp tìm kiếm hiệu quả

Trung Trần   3 năm trước

[Infographics] cuộc đời của Albert Einstein

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Bill Gates bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào

Trung Trần   3 năm trước

Nhân tướng học, nhận biết nhanh một số thông tin qua khuôn mặt

Trung Trần   2 năm trước