Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographic] Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook

Infographic Mark Zuckerberg

Khởi nghiệp Mark Zuckerberg

Trung Trần

Love coding and write notes

Bức tranh tổng quan về Silicon Valley

Trung Trần   2 năm trước

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   2 năm trước

[Infographic] Cuộc hành trình của Steve Jobs

Trung Trần   3 năm trước

Một vài thủ thuật google giúp tìm kiếm hiệu quả

Trung Trần   3 năm trước