Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographic] Jeff Bezos - trùm thương mại điện tử Amazone
[Infographic] Jeff Bezos - trùm thương mại điện tử Amazone · Trung Notes

image

Jeff Bezos

Trung Trần

Love coding and write notes

[Infographic] 13 nguyên tắc sống còn của startup

Trung Trần   3 năm trước

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   3 năm trước

Khác biệt cơ bản giữa nhân viên ngành tài chính và công nghệ

Trung Trần   3 năm trước

Phân biệt trademark, copyright và patent

Trung Trần   3 năm trước