Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographic] Cuộc hành trình của Twitter
[Infographic] Cuộc hành trình của Twitter · Trung Notes

Twitter là một startup lạ lùng hiếm có - tầm ảnh hưởng lớn, có nhiều người sử dụng đăng ký, nhưng vẫn không có lợi nhuận - một công ty với hơn 300 triệu người sử dụng lại không thể kiếm chút cháo sống qua ngày ? Câu trả lời có thể được tìm thấy trong lịch sử phức tạp theo cái cách mà Twitter bắt đầu , Graphics dưới đây giúp bạn hiểu rõ hơn về lý do thực sự

image

startup Twitter

Trung Trần

Love coding and write notes

[Infographic] 13 nguyên tắc sống còn của startup

Trung Trần   3 năm trước

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   2 năm trước

Khác biệt cơ bản giữa nhân viên ngành tài chính và công nghệ

Trung Trần   3 năm trước

Bức tranh tổng quan về Silicon Valley

Trung Trần   3 năm trước