Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographic] Cuộc hành trình của Twitter
[Infographic] Cuộc hành trình của Twitter · Trung Notes

Twitter là một startup lạ lùng hiếm có - tầm ảnh hưởng lớn, có nhiều người sử dụng đăng ký, nhưng vẫn không có lợi nhuận - một công ty với hơn 300 triệu người sử dụng lại không thể kiếm chút cháo sống qua ngày ? Câu trả lời có thể được tìm thấy trong lịch sử phức tạp theo cái cách mà Twitter bắt đầu , Graphics dưới đây giúp bạn hiểu rõ hơn về lý do thực sự

image

startup Twitter

Trung Trần

Love coding and write notes

Bức tranh tổng quan về Silicon Valley

Trung Trần   3 năm trước

Hành trình của tiền lương trước khi đến tay người lao động

Trung Trần   3 năm trước

Khác biệt cơ bản giữa nhân viên ngành tài chính và công nghệ

Trung Trần   3 năm trước

Xây dựng thương hiệu cá nhân [Infographic]

Trung Trần   3 năm trước