Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
[Infographic] 13 nguyên tắc sống còn của startup

Dựa theo 13 lời khuyên khởi nghiệp của - Paul Graham

image

Nguồn Saga

startup rules

Trung Trần

Love coding and write notes

Khác biệt cơ bản giữa nhân viên ngành tài chính và công nghệ

Trung Trần   3 năm trước

Google biết tất cả những gì bạn làm trên Internet

Trung Trần   3 năm trước

Máy bay không người lái và tiềm năng phát triển

Trung Trần   2 năm trước

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   2 năm trước