Trung Trần Infographics
Đăng 2 năm trước
Nhân tướng học, nhận biết nhanh một số thông tin qua khuôn mặt

Nhận biết nhanh một số thông tin qua khuôn mặt

image

Nguồn : TrungNotes

nhân tướng nhân tướng học

Trung Trần

Love coding and write notes

[Infographic] Jeff Bezos - trùm thương mại điện tử Amazone

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Cuộc hành trình của Twitter

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] 13 nguyên tắc sống còn của startup

Trung Trần   3 năm trước

Khác biệt cơ bản giữa nhân viên ngành tài chính và công nghệ

Trung Trần   3 năm trước