Trung Trần Câu truyện
Đăng 3 năm trước
Xem bản đồ theo thời gian
Xem bản đồ theo thời gian · Trung Notes

Bản đồ theo thời gian của google

Trung Trần

Love coding and write notes

6 chiếc hũ chi tiêu – giải pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Trung Trần   1 năm trước

Những nguyên tắc cơ bản trong việc quản lý tài chính cá nhân

Trung Trần   1 năm trước

Trò chuyện với Linus Torvalds về tư duy đằng sau Linux

Trung Trần   2 năm trước

Bức tranh thú vị tổng quan về kinh tế thế giới

Trung Trần   1 năm trước