Trung Trần Câu truyện
Đăng 3 năm trước
Tổng hợp series quotes hay từ page có thể bạn chưa biết
Tổng hợp series quotes hay từ page có thể bạn chưa biết · Trung Notes

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Trung Trần

Love coding and write notes

Xem bản đồ theo thời gian

Trung Trần   3 năm trước

6 chiếc hũ chi tiêu – giải pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Trung Trần   1 năm trước

Những nguyên tắc cơ bản trong việc quản lý tài chính cá nhân

Trung Trần   1 năm trước

Trò chuyện với Linus Torvalds về tư duy đằng sau Linux

Trung Trần   2 năm trước