Trung Trần Infographics
Đăng 2 năm trước
Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính
Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính · Trung Notes

Lịch sử các ngôn ngữ lập trình

lịch sử ngôn ngữ lập trình

Trung Trần

Love coding and write notes

Khác biệt cơ bản giữa nhân viên ngành tài chính và công nghệ

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Cuộc hành trình của Twitter

Trung Trần   3 năm trước

Bức tranh tổng quan về Silicon Valley

Trung Trần   3 năm trước

Google biết tất cả những gì bạn làm trên Internet

Trung Trần   3 năm trước