Trung Trần Infographics
Đăng 2 năm trước
Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính
Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính · Trung Notes

Lịch sử các ngôn ngữ lập trình

lịch sử ngôn ngữ lập trình

Trung Trần

Love coding and write notes

[Infographic] Jeff Bezos - trùm thương mại điện tử Amazone

Trung Trần   3 năm trước

Khởi nghiệp trên thế giới và những số liệu quan trọng

Trung Trần   2 năm trước

Giải trí với chùm ảnh vui hài hước

Trung Trần   3 năm trước

Google biết tất cả những gì bạn làm trên Internet

Trung Trần   3 năm trước