Trung Trần Infographics
Đăng 2 năm trước
Khởi nghiệp trên thế giới và những số liệu quan trọng

image

startup Khởi nghiệp khởi nghiệp số liệu infographic

Trung Trần

Love coding and write notes

Bức tranh tổng quan về Silicon Valley

Trung Trần   2 năm trước

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   2 năm trước

Giải trí với chùm ảnh vui hài hước

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Cuộc hành trình của Twitter

Trung Trần   3 năm trước