Trung Trần Infographics
Đăng 2 năm trước
Khởi nghiệp trên thế giới và những số liệu quan trọng
Khởi nghiệp trên thế giới và những số liệu quan trọng · Trung Notes

image

startup Khởi nghiệp khởi nghiệp số liệu infographic

Trung Trần

Love coding and write notes

[Infographic] Mark Zuckerberg - nhà sáng lập Facebook

Trung Trần   3 năm trước

Nhân tướng học, nhận biết nhanh một số thông tin qua khuôn mặt

Trung Trần   3 năm trước

[Infographics] Elon Musk bắt đầu như thế nào

Trung Trần   3 năm trước

Bức tranh tổng quan về Silicon Valley

Trung Trần   3 năm trước