Trung Trần Infographics
Đăng 3 năm trước
Khởi nghiệp trên thế giới và những số liệu quan trọng
Khởi nghiệp trên thế giới và những số liệu quan trọng · Trung Notes

image

startup Khởi nghiệp khởi nghiệp số liệu infographic

Trung Trần

Love coding and write notes

[Infographics] cuộc đời của Albert Einstein

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Bill Gates bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Jeff Bezos - trùm thương mại điện tử Amazone

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] 13 nguyên tắc sống còn của startup

Trung Trần   3 năm trước