Trung Trần Infographics
Đăng 2 năm trước
Khởi nghiệp trên thế giới và những số liệu quan trọng

image

startup Khởi nghiệp khởi nghiệp số liệu infographic

Trung Trần

Love coding and write notes

Giải trí với chùm ảnh vui hài hước

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] 13 nguyên tắc sống còn của startup

Trung Trần   3 năm trước

Khác biệt cơ bản giữa nhân viên ngành tài chính và công nghệ

Trung Trần   3 năm trước

[Infographic] Cuộc hành trình của Twitter

Trung Trần   3 năm trước