Trung Trần Infographics
Đăng 2 năm trước
Khởi nghiệp trên thế giới và những số liệu quan trọng

image

startup Khởi nghiệp khởi nghiệp số liệu infographic

Trung Trần

Love coding and write notes

Lịch sử của các ngôn ngữ lập trình máy tính

Trung Trần   2 năm trước

[Infographic] Jeff Bezos - trùm thương mại điện tử Amazone

Trung Trần   2 năm trước

[Infographics] Elon Musk bắt đầu như thế nào

Trung Trần   2 năm trước

Một vài thủ thuật google giúp tìm kiếm hiệu quả

Trung Trần   2 năm trước