Trung Trần Câu truyện
Đăng 7 tháng trước
Bức tranh thú vị tổng quan về kinh tế thế giới
Bức tranh thú vị tổng quan về kinh tế thế giới · Trung Notes

Biểu đồ phân phối 86.000 tỷ $ của thế giới

Top 10 chiếm gần hết:

  1. United States - $20.49 trillion (23.89%)
  2. China - $13.61 trillion (15.86%)
  3. Japan - $4.97 trillion (5.79%)
  4. Germany - $4 trillion (4.66%)
  5. United Kingdom - $2.83 trillion (3.29%)
  6. France - $2.78 trillion (3.24%)
  7. India - $2.73 trillion (3.18%)
  8. Italy - $2.07 trillion (2.42%)
  9. Brazil - $1.87 trillion (2.18%)
  10. Canada - $1.71 trillion (1.99%)

Nguồn: https://howmuch.net/articles/all-stocks-capitalization-around-the-world

kinh tế thế giới

Trung Trần

Love coding and write notes

Những nguyên tắc cơ bản trong việc quản lý tài chính cá nhân

Trung Trần   11 tháng trước

Trò chuyện với Linus Torvalds về tư duy đằng sau Linux

Trung Trần   1 năm trước

Số lượng hoa tay tiết lộ những gì về bạn

Trung Trần   2 năm trước

6 chiếc hũ chi tiêu – giải pháp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Trung Trần   7 tháng trước