Trung Trần Câu truyện
Đăng 1 năm trước
Bức tranh thú vị tổng quan về kinh tế thế giới
Bức tranh thú vị tổng quan về kinh tế thế giới · Trung Notes

Biểu đồ phân phối 86.000 tỷ $ của thế giới

Top 10 chiếm gần hết:

  1. United States - $20.49 trillion (23.89%)
  2. China - $13.61 trillion (15.86%)
  3. Japan - $4.97 trillion (5.79%)
  4. Germany - $4 trillion (4.66%)
  5. United Kingdom - $2.83 trillion (3.29%)
  6. France - $2.78 trillion (3.24%)
  7. India - $2.73 trillion (3.18%)
  8. Italy - $2.07 trillion (2.42%)
  9. Brazil - $1.87 trillion (2.18%)
  10. Canada - $1.71 trillion (1.99%)

Nguồn: https://howmuch.net/articles/all-stocks-capitalization-around-the-world

kinh tế thế giới

Trung Trần

Love coding and write notes

Elon Musk - "Soái ca" của nhân loại

Trung Trần   4 năm trước

Những ý tưởng hay cho cuộc sống

Trung Trần   3 năm trước

Vấn đề việc làm, tuyển dụng, hướng nghiệp sinh viên

Trung Trần   4 tháng trước

Số lượng hoa tay tiết lộ những gì về bạn

Trung Trần   3 năm trước