Trung Trần Thông tin
Đăng 3 năm trước
Những điều nên biết về hệ sinh thái startup tại Việt Nam
Những điều nên biết về hệ sinh thái startup tại Việt Nam · Trung Notes

Danh sách khá đầy đủ về các quỹ đầu tư, các công ty lớn, co-working space, các chương trình hợp tác với chính phủ...

Trung Trần

Love coding and write notes

Cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào sau 100 năm nữa?

Trung Trần   3 năm trước

Top 20 lý do hàng đầu khiến startup thất bại

Trung Trần   3 năm trước

Bạn có sẵn sàng trở thành công dân vũ trụ

Trung Trần   3 năm trước