Trung Trần Thông tin
Đăng 3 năm trước
Những điều nên biết về hệ sinh thái startup tại Việt Nam
Những điều nên biết về hệ sinh thái startup tại Việt Nam · Trung Notes

Danh sách khá đầy đủ về các quỹ đầu tư, các công ty lớn, co-working space, các chương trình hợp tác với chính phủ...

Trung Trần

Love coding and write notes

Top 20 lý do hàng đầu khiến startup thất bại

Trung Trần   3 năm trước

Bạn có sẵn sàng trở thành công dân vũ trụ

Trung Trần   3 năm trước

Cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào sau 100 năm nữa?

Trung Trần   3 năm trước