GitHub đã cho tạo miễn phí các project riêng tư cho lập trình viên · Trung Notes

☆ Mới nhất

GitHub đã cho tạo miễn phí các project riêng tư cho lập trình viên

Theo thông tin mới nhất được cung cấp trên blog github cũng như các page chính thức của github trên các mạng xã hội, kể từ ngày 7/1/2019, GitHub đã cho phép...
Trung Trần  • 12/01/2019
Công nghệ

Mới nhất

Bitcoin, làn sóng đầu tư và quả bong bóng sắp vỡ · Trung Notes

Công nghệ

Bitcoin, làn sóng đầu tư và quả bong bóng sắp vỡ

Giá đồng bitcoin trên thị trường gần đây có những tăng trưởng không thể tin nối. Đặc biệt là những biến động lớn...
Trung Trần  • 01/12/2017
Công nghệ
Thu hút người truy cập đến trang web của bạn · Trung Notes

Công nghệ

Thu hút người truy cập đến trang web của bạn

Thu hút người truy cập đến trang web của...
Trung Trần  • 31/05/2017
Công nghệ
DoiT - kiểm tra sao chép khóa luận, tài liệu của ĐHCN-ĐHQGHN, có lúc bạn sẽ cần đến · Trung Notes

Công nghệ

DoiT - kiểm tra sao chép khóa luận, tài liệu của ĐHCN-ĐHQGHN, có lúc bạn sẽ cần đến

Ngày trước khi còn là sinh viên mình đã được trải nghiệm thử sản phẩm trong môn học các vấn đề hiện đại...
Trung Trần  • 20/09/2016
Công nghệ