Bạn có sẵn sàng trở thành công dân vũ trụ · Trung Notes

☆ Mới nhất

Bạn có sẵn sàng trở thành công dân vũ trụ

Tên của thành phố trên trời Asgardia trong thần thoại Bắc Âu sẽ được dùng để đặt cho quốc gia đầu tiên được tạo ra trong không gian - một nơi được hợp tác...
Trung Trần  • 18/10/2016
Thông tin

Mới nhất

Cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào sau 100 năm nữa? · Trung Notes

Thông tin

Cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào sau 100 năm nữa?

Nhà in 3D, nguồn năng lượng ngoại lai là những thứ có thể xuất hiện trong cuộc sống con người trong 100 năm...
Trung Trần  • 25/09/2016
Thông tin
Top 20 lý do hàng đầu khiến startup thất bại · Trung Notes

Thông tin

Top 20 lý do hàng đầu khiến startup thất bại

1. Không đúng nhu cầu thị trường 2. Chi phí vượt quá kế hoach, cạn tiền 3. Không có tinh thần đồng đội 4. Thiếu...
Trung Trần  • 10/09/2016
Thông tin
Những điều nên biết về hệ sinh thái startup tại Việt Nam · Trung Notes

Thông tin

Những điều nên biết về hệ sinh thái startup tại Việt Nam

Danh sách khá đầy đủ về các quỹ đầu tư, các công ty lớn, co-working space, các chương trình hợp tác với chính...
Trung Trần  • 10/09/2016
Thông tin