VIDEOS Công nghệ

Kính đổi màu ESG Switchable | Trung Notes
02:01
Kính đổi màu ESG Switchable 116 views • 3 tháng trước
Ý tưởng xe đạp không xích | Trung Notes
01:13
Ý tưởng xe đạp không xích 244 views • 7 tháng trước
Quá trình tiến hóa của TV 1920-2020 | Trung Notes
09:31
Quá trình tiến hóa của TV 1920-2020 380 views • 11 tháng trước
Tái chế nhựa | sosub.org | Trung Notes
02:35
Tái chế nhựa | sosub.org 394 views • 11 tháng trước
Cách mạng công nghiệp 4.0 | Trung Notes
07:34
Cách mạng công nghiệp 4.0 392 views • 1 năm trước
Thung lũng Silicon - Phần 3 | Trung Notes
52:54
Thung lũng Silicon - Phần 3 802 views • 1 năm trước
Thung lũng Silicon - Phần 2 | Trung Notes
57:33
Thung lũng Silicon - Phần 2 757 views • 1 năm trước
Thung lũng Silicon - Phần 1 | Trung Notes
30:00
Thung lũng Silicon - Phần 1 1003 views • 1 năm trước