VIDEOS Công nghệ

Kính đổi màu ESG Switchable | Trung Notes
02:01
Kính đổi màu ESG Switchable 31 views • 2 tuần trước
Ý tưởng xe đạp không xích | Trung Notes
01:13
Ý tưởng xe đạp không xích 171 views • 5 tháng trước
Quá trình tiến hóa của TV 1920-2020 | Trung Notes
09:31
Quá trình tiến hóa của TV 1920-2020 306 views • 8 tháng trước
Tái chế nhựa | sosub.org | Trung Notes
02:35
Tái chế nhựa | sosub.org 313 views • 9 tháng trước
Cách mạng công nghiệp 4.0 | Trung Notes
07:34
Cách mạng công nghiệp 4.0 305 views • 10 tháng trước
Thung lũng Silicon - Phần 3 | Trung Notes
52:54
Thung lũng Silicon - Phần 3 708 views • 1 năm trước
Thung lũng Silicon - Phần 2 | Trung Notes
57:33
Thung lũng Silicon - Phần 2 662 views • 1 năm trước
Thung lũng Silicon - Phần 1 | Trung Notes
30:00
Thung lũng Silicon - Phần 1 844 views • 1 năm trước