VIDEOS Khoa học

Vì sao chúng ta có nốt ruồi? | Trung Notes
00:00
Vì sao chúng ta có nốt ruồi? 116 views • 3 tháng trước
Hồi sinh những dòng sông | Trung Notes
03:46
Hồi sinh những dòng sông 352 views • 10 tháng trước
Tàu ngầm | Trung Notes
24:12
Tàu ngầm 619 views • 1 năm trước
Thrive - Thế giới Phồn thịnh | Trung Notes
02:12:03
Thrive - Thế giới Phồn thịnh 1075 views • 2 năm trước
Chọn lọc tự nhiên là gì? | Trung Notes
09:20
Chọn lọc tự nhiên là gì? 1067 views • 2 năm trước