VIDEOS Khoa học

Vì sao chúng ta có nốt ruồi? | Trung Notes
00:00
Vì sao chúng ta có nốt ruồi? 183 views • 5 tháng trước
Hồi sinh những dòng sông | Trung Notes
03:46
Hồi sinh những dòng sông 438 views • 1 năm trước
Tàu ngầm | Trung Notes
24:12
Tàu ngầm 700 views • 2 năm trước
Siêu đô thị New York | Thuyết minh | Trung Notes
47:17
Siêu đô thị New York | Thuyết minh 1094 views • 2 năm trước
Thrive - Thế giới Phồn thịnh | Trung Notes
02:12:03
Thrive - Thế giới Phồn thịnh 1180 views • 2 năm trước
Chọn lọc tự nhiên là gì? | Trung Notes
09:20
Chọn lọc tự nhiên là gì? 1144 views • 2 năm trước